Szkolenia dla żołnierzy pełniących służbę w sekcjach personalnych oraz odpowiedzialnych za rekonwersjęZajęcia grupowe dla żołnierzy zawodowych z zakresu rekonwesji


NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA FIRMY O UPRAWNIENIACH DO SZKOLENIA

WITAMY NA STRONIE
OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
W GDYNI


Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni został powołany decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 440/MON z dn. 3 października 2007 r. celem świadczenia wszechstronnej pomocy rekonwersyjnej uprawnionym żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom zawodowym, małżonkom i dzieciom żołnierzy, którzy zmarli lub ponieśli śmierć w związku wykonywaniem działań służbowych.

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni zajmuje się wszelkimi działaniami, które ułatwią żołnierzowi zawodowemu przejście ze służby w Siłach Zbrojnych do pracy w sektorze cywilnym. Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego.

Współpracujemy z Pełnomocnikiem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, dowódcami jednostek wojskowych i kierownikami oraz dowódcami instytucji wojskowych, a także z instytucjami cywilnego rynku pracy, pracodawcami oraz instytucjami szkoleniowymi na terenie województwa pomorskiego. Z ich wsparciem prowadzimy działalność doradczą, informacyjną i szkoleniową. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych specjalistów, materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi, bazą ofert pracy oraz aktualnymi analizami lokalnych rynków pracy.

mgr Iwona Lis
- Kierownik OAZ
mgr Ryszarda Brakoniecka-Bartold
- Starszy specjalista
Alicja Pomierska-Chojdak
- Specjalista
mgr Marek Krotowicz
- Specjalista
mgr Daniel Rogowski
- Specjalista

Zachęcamy do korzystania z naszej strony, a w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na konsultacje w siedzibie Ośrodka.

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2010 Ośrodek Aktywacji Zawodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone